Reference

S predavanji, delavnicami in moderiranjem dogodkov so mi zaupali že:

Gimnazija Murska Sobota
Dvojezična srednja šola Lendava
Srednja zdrastvena šola Murska Sobota
Ljudska univerza Lendava
Zavod RS za zaposlovanja, enota Murska Sobota
Romski akademski klub
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Filozofska fakulteta Maribor
Fakulteta za socialno delo Ljubljana
Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica
Pedagoška fakulteta Koper
Hiša sadežev družbe Murska Sobota
Splošna knjižnica Ljutomer
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Urad RS za narodnosti
Večnamenski romski center Dolinsko
Večnamenski romski center Novo mesto
Romski informativni center ROMIC Murska Sobota