Predavanja

Tovrstna izobraževanja in predavanja so pomembna in ključna predvsem za tiste, ki se v sklopu svojega dela srečujejo s pripadniki manjšin, etničnih skupnostih in ostalih z obrobja družbe. Primerna so tudi za otroke, mlade in vse, ki bi jih tovrstna tematika zanimala.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • komunikacijske veščine v večkulturnem in večjezičnem okolju
 • medkulturni dialog; kaj je in kako ga vzpostaviti
 • diskriminacija kot pozitivni dejavnik posameznika
 • uspešno vključevanje posameznika v družbo
 • človekove pravice in dolžnosti posameznika
 • komunikacija na spletu
 • mediji in komunikacija
 • romska kultura v Sloveniji
 • romska kultura v Evropi in svetu
 • Romi v Sloveniji
 • pomen izobraževanja za manjšine, etnične skupnosti in ostale
 • Ni lahko biti Rom (izzivi in ovire diskriminacije, uspešno soočanje s predsodki in stereotipi)
 • prednosti in slabosti biti pripadnik etnične skupnosti
 • To sem JAZ – osebno izpovedno motivacijsko predavanje